Forum

Forum

Forum służy do wymiany pomysłów, uwag, spostrzeżeń, rozwiązań…
Zapraszamy do aktywnego udziału!

Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Nastawy falowników - Formularz dla OSD

W związku z powtarzającymi się zapytaniami do pomocy technicznej Fronius Polska,
zamieszczam nastawy falowników zgodne z EN 50438 oraz VDE-AR-N 4105.

Wzrost napięcia (stopień 2, bezzwłoczny): 264,5 V
Wzrost napięcia (stopień 2, zwłoczny): 253 V
Obniżenie napięcia: 195,5 V
Podwyższenie częstotliwości: 51,5 Hz
Obniżenie częstotliwości: 47,5 Hz

Zabezpieczenie przed pracą wyspową: Aktywne

cos φ stałe z możliwością nastaw:
dla falowników Galvo, Primo, Symo < 10.0kW:  od 0,85 ind do 0,85 poj.
dla falowników Symo ≥ 10.0kW i Eco:                  od 0,0 ind do 0,0 poj.

cos φ (P) :
dla falowników o mocy < 3,68 kW (ustawienia krajowe DE1): cos φ(P) = 1,0 
dla falowników o mocy ≥ 3,68 kW i < 13,8 kW (ust. kraj. DE2): cos φ(P) od 1 ind. do 0,95 poj.
dla falowników o mocy ≥ 13,8 kW (ustawienia krajowe DE3): cos φ(P) od 1 ind. do 0,9 poj.

Powyższe parametry dotyczą wszystkich falowników Galvo, Primo, Symo, Symo Hybrid, Eco.

W załącznikach (na samym dole) dla przykładu jpg - strona 6 "Załącznik nr 1 do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji..."
oraz trzy dokumenty pdf z wypełnionymi wartościami na stronie 6 w/w zgłoszenia.

Energa_do_3_68.pdf
Fronius Galvo 1.5-1
Fronius Galvo 2.0-1
Fronius Galvo 2.5-1
Fronius Galvo 3.0-1
Fronius Galvo 3.1-1
Fronius Primo 3.0-1
Fronius Primo 3.5-1
Fronius Primo 3.6-1
Fronius Symo 3.0-3-S
Fronius Symo 3.0-3-M

Energa_3_68_do_13_8.pdf
Fronius Primo 4.0-1
Fronius Primo 4.6-1
Fronius Primo 5.0-1
Fronius Primo 6.0-1
Fronius Primo 8.2-1
Fronius Symo 3.7-3-S
Fronius Symo 4.5-3-S
Fronius Symo 3.7-3-M
Fronius Symo 4.5-3-M
Fronius Symo 5.0-3-M
Fronius Symo 6.0-3-M
Fronius Symo 7.0-3-M
Fronius Symo 8.2-3-M
Fronius Symo 10.0-3-M
Fronius Symo 12.0-3-M

Energa_pow_13_8.pdf
Fronius Symo 15.0-3-M
Fronius Symo 17.5-3-M
Fronius Symo 20.0-3-M
Fronius Eco 25.0-3-S
Fronius Eco 27.0-3-S

Dodane pliki: